Dolnopoustevenský posel

Severní stopou - 30. jubilejní ročník

Autor: Ing. Jaroslav Leksa

V sobotu 13. května 2006 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s městem Dolní Poustevnou a německými turisty ze Sebnitz již 30. ročník mezinárodního turistického pochodu Severní stopou.

Počasí bylo celý týden před pochodem nádherné. V sobotu dopoledne bylo také hezky a teplo. Start pochodu začal v půl osmé v areálu turistické chaty za hřištěm. V tomto čase přijel do Dolní Poustevny vlak, který byl plně obsazen turisty. Další účastníky, kteří přijeli přes Panský, přivezl z Dolních Mikulášovic historický autobus ROBUR, protože v sobotu ráno další vlak do Poustevny už nejede.

Poslední turisty přivezl do Poustevny historický vlak Klubu přátel lokálky. O jízdu tímto vlakem byl takový zájem, že se všichni do vlaku prostě nevešli. Tento vláček se ještě vracel do Velkého Šenova pro ty pasažéry, kteří se do vlaku nevešli. Pro velký zájem byl prodloužen čas pro registraci na startu až do 11 hodin.

Nabídka tras byla velmi široká. Od 3 km až do 35 km. Nejkratší 3 km trasa byla určena pro zdravotně postižené. Trasy - 6 km, 8 km a 10 km byly určeny převážně pro děti a rodiče s dětmi.

Nejkrásnější byla trasa 15 km, která zavedla účastníky do Německa přes Rugiswalde, Langburkersdorf a vracela se zpět přes Novou Vísku. Na Nové Vísce připravili pořadatelé občerstvení u kozí farmy. Delší trasy 18 km a 21 km vedly též Německem. Vracely se přes Drážďanku do Lobendavy. V Lobendavě byla kontrola u kostela a turisté si mohli kostel prohlédnout. Nejdelší trasy 30 km a 33 km dovedly účastníky až ke klinice v Hohwaldu. Odtud se pokračovalo po státní hranici až k nejsevernějšímu bodu České republiky. Toto místo bylo ústředním motivem letošího pochodu.

Téměř všichni účastníci mohli vystoupit na vrchol Poustevníku (455m). Všechny trasy vedly kolem kapličky na Markétě. (V kapličce byl uspořádán též hudební program). Všechna zajímavá místa (kromě nejsevernějšího bodu) mohli absolvovat i cyklisté. Pro letošní Stopu bylo využito celkem pěti hraničních přechodů. Dvou stálých hraničních stezek a tří mimořádných, jednorázově otevřených hraničních přechodů.

Na kontrolách obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety). Na krátkých trasách byly pro děti připraveny soutěže o bonbóny.

Počasí bylo dobré asi až do 14 hodin. Pak začaly dešťové přeháňky. V l6 hodin zapršelo trochu více. V tuto dobu byla však již většina účastníků v cíli.

V cíli pochodu na Čtverci bylo opět velmi rušno! Účastníci obdrželi barevný pamětní list s kresbou Maxovy boudy (kolem které všichni šli). Každý obdržel upomínkový suvenýr z keramiky (s jubilejní třicítkou). Zvláštní odměnu od Poštovní spořitelny obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci.

3 nejstarší účastníci obdrželi ještě keramický zvonek se suvenýrem letošní Stopy. K občerstvení byly připraveny párky z udírny, čepované pivo, limo a sladkosti.

Hudební produkci začala bluegrassová skupina WYRTON z Prahy. Pak pokračovala již tradičně country skupina Srdíčko z Ústí nad Labem. Nehrálo se jen k posechu, ale i k tanci. (Na tanečním parketu nepršelo). Účastníci si mohli prohlédnout výstavu o historii Severní stopy.

Na Čtverci byla možnost zakoupení turistických zajímavostí a výrobků z keramiky. Účastníci si mohli zakoupit dřevěnou výroční turistickou známku (30. výročí Stopy). K zakoupení byla i speciální trička s motivem 30. výročí Stopy.

V cíli byl též stánek Oblasti KČT Ústeckého kraje. Zde mohli všichni zjistit informace ohledně Letního srazu turistů, který se bude konat od 6. 8. do 12. 8. 2006 v Krásné Lípě a okolních místech.

Statistika

Celkem se letošní Stopy zúčastnilo absolutně rekordních 1917 účastníků. Nejúspěšnější trasy letošní Stopy: 10 km - 496 účastníků, 15 km - 408 účastníků (nejkrásnější trasa - přes Německo). Přes nejsevernější bod České republiky prošlo celkem 85 účastníků.

Letošní Stopy se zúčastnilo z celkového počtu 1917 účastníků 227 turistů z Německa a 18 z Polska. Cyklistů bylo celkem 132. Dětí se zúčastnilo 551. O zdárný průběh pochodu se staralo 100 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách, 70 dospělých na startu, na trasách a v cíli).

Počet účastníků a počet pořadatelů letošní Stopy překročil magickou „dvoutisícovku“ (1917 účastníků + 100 pořadatelů = 2017 celkem).

Nejmladší účastníci: 1. Klára Englerová - 1 měsíc, 28 dní, Dolní Poustevna, 6 km. 2. Anna Kramerová - 2 měsíce, 28 dní, Dolní Poustevna, 6 km. 3. Anna Tomančáková 2 měsíce, 29 dní Rumburk, 6 km.

Nejstarší účastníci: 1. Jan Bednář - 85 let, Dolní Poustevna, 8 km. 2. Hans Friedetzsky, 83 let, Sebnitz, 15 km. 3. Věra Hanušová, 83 let, Praha, 8 km.

Nejlepší dopravní spojení pro návrat účastníků ze Severní stopy bylo zajištěno historickým vlakem.

Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro úspěšnost Severní stopy

Severní stopa bude asi opět vyhlášena jako nejúspěšnější turistická akce Ústeckého kraje! Vyšší účast bude mít asi jen týdenní Letní sraz turistů v Krásně Lípě. Severní stopa je největší akcí v Dolní Poustevně za posledních 50 let!

Pochvalu za dobrou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní Severní stopu zajišťovali.

Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně a všem spolupracujícím organizacím (turisté ze Sebnitz, základní škola, myslivci, církev) a všem sponzorům.

31. ročník turistického pochodu Severní stopou se bude konat 12. května 2007. Informace a fotky z letošního a minulých ročníků Severní stopy naleznete na www.severnistopou.cz.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )