Dolnopoustevenský posel

Setkání členů osadního výboru s občany

Autor: Ing. Martin Kučera

9. října 2007 se uskutečnilo první setkání členů osadního výboru s občany Horní Poustevny, Karlína, Nové Vísky a Markety. Na pořadu jednání byla problematika života v částech obce, pro které byl osadní výbor zřízen.

Tohoto jednání se zúčastnilo asi dvacet občanů, kteří živě diskutovali se členy výboru o možnostech, jak zlepšit stav infrastruktury, kulturního a sportovního vyžití v různých částech obce. A nejen to, hovořilo se také o jiných projektech realizovaných v Dolní Poustevně. Z tohoto jednání také vzešly připomínky (požadavky) k osadnímu výboru, který je následně přednese zastupitelstvu.

Touto cestou bych chtěl za osadní výbor poděkovat občanům, kteří projevili zájem o veřejné dění, za jejich přístup a ochotu s námi spolupracovat. Další jednání by se mělo uskutečnit 27. listopadu 2007 a věřím, že se ho lidé zúčastní ještě v hojnějším počtu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )