Dolnopoustevenský posel

Krátce

Autor: rd
  • Míra nezaměstnanosti v Dolní Poustevně stále klesá. K 30. 9. tohoto roku bylo ve městě 95 nezaměstnaných lidí. V přepočtu 9,6 %. Představitelé samosprávy hovoří o tom, že tak nízkou míru nezaměstnanosti v Dolní Poustevně nepamatují. Navíc město po dohodě s úřadem práce zaměstná v rámci VPP dalších pět lidí. A to na dobu jednoho roku.
  • Svazek obcí Sever už má k dispozici svůj Strategický rozvojový dokument. Jde o soubor připravovaných projektů, které v budoucnu hodlají uskutečnit členská města a obce s významným příspěvkem evropských fondů. Dolní Poustevna v uvedeném dokumentu představuje osmatřicet projektů.
  • Rekonstrukce lávky pro pěší přes kolejiště dolnopoustevenského vlakového nádraží se odkládá na jaro 2008. Oprava lávky se totiž stane součástí chystané modernizace celé stanice (kolejiště, nástupiště atp.).
  • Zdravotní ústav v Liberci nabízí občanům i podnikatelům v Dolní Poustevně akreditované měření množství prachu a těkavých organických látek v ovzduší, popř. i hluku v pracovním prostředí. Dále neakreditované měření hluku v komunálním prostředí, osvětlení a mikroklimatu. Ústav zajišťuje i mikrobiologické analýzy všech druhů vod.Více na telefonu 487 820 025.
  • Místní chovatelé ovcí by měli vědět, že Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí. Ve vymezené pásmu dozoru je i okres Děčín. Podrobnosti zájemci získají u příslušného odboru dolnopoustevenského městského úřadu.
  • V listopadu svoz popelnic nebo kontejnerů jen s novou známkou! Týdenní svoz začíná 6. listopadu a stojí 890,- Kč. Čtrnáctidenní svoz začíná 13. listopadu a stojí 490,- Kč.
  • Školáci! Od 19. do 22. listopadu budeme opět sbírat tříděný papír! Výtěžek věnujeme na podporu vzdělání naší adoptované africké dívce. V minulém školním roce jsme od městského úřadu a od firmy Pro EKO Varnsdorf za sběr papíru dostali 1 500 korun.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )