Dolnopoustevenský posel

Roztočí se větrníky na Vísce?

Autor: rd

Větrný park v lokalitě Nové Vísky ano, nebo ne? Napovědět asi třiceti zájemcům z řad dolnopoustevenské veřejnosti měla veřejná prezentace v Národním domě, kterou koncem měsíce října uspořádala liberecká společnost Ecoenergy a její jednatel Josef Šlechta.

Představa investora je taková, že by v blízkosti hranic s Německem vyrostly kolem roku 2010 čtyři věže. Výška až 105 metrů, průměr kružnice opsané listy vrtulí 92 m, výkon každé větrné elektrárny 2 MGW. Finanční přínos pro město až 800 tisíc korun ročně. Změna krajinného rázu po dobu 20 až 25 let. Veškeré náklady spojené s výstavbou větrného parku a nutné infrastruktury nese investor.

„Jsem rád, že to všechno lidé slyšeli a že tak získali základní představu o výstavbě a provozu zařízení tohoto typu,“ konstatoval starosta města Miroslav Jemelka. „Rozhodnutí zastupitelstva, které v souvislosti s uvedeným záměrem společnosti Ecoenergy musí padnout, nechci samozřejmě předjímat.“

Josef Šlechta hovořil zcela otevřeně o změně krajinného rázu (věže by byly vidět jen několik hodin denně, navíc jen za hezkého počasí), hluku, který rotory způsobují (stavba podléhá přísným hygienickým normám), větrném potenciálu oblasti (elektrárny vyrábějí proud už při rychlosti větru 3 m/s), dopravní dostupnosti i energetické připojitelnosti celého zařízení. Ujistil přítomné, že všechny tyto otázky posuzuje velmi důkladně odborná veřejnost. Dodal, že firma Ecoenergy realizuje v současné době výstavbu větrné elektrověže na Frýdlantsku.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )