Dolnopoustevenský posel

Starostové Severu se připravují na dotace z EU

Autor: Ing. Eva Hamplová

26. září se na zámku ve Šluknově konalo setkání starostů mikroregionu Sever a starostů ze saského pohraničí na workshopu věnovanému přeshraniční spolupráci při rozvoji cestovního ruchu.

Společně se seznamovali s programem Cíl 3, který je pokračováním programu Interreg III A. Setkání se zůčastnili představitelé SAB Drážďany, kteří představované a připravované projekty zhodnotili a doporučili na nich pracovat dál a připravit je k podání.

V oblasti cestovního ruchu jsou připravované projekty propojení cyklostezek a hipostezek, tvorby dalších turistických produktů – krajina rozhleden, putování bez baťohů, Via Sacra, rekonstrukce podstávkového domu v Lipové, rekonstrukce parků v pohraničí, propojení informačního systému, vzdělávání pracovníků IC a samosprávy v jazycích (němčina, čeština), apod.

Hlavním cílem workshopu bylo seznámit se s připravovanými projekty a najít partnery vhodné k realizaci připravených projektů. Tento cíl byl jistě splněn.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )