Dolnopoustevenský posel

Noc s duchy byla veselá

Autor: Vychovatelky ŠD

Po celotýdenním projektu ,,Týden s duchy“ se děti ze školní družiny dočkaly závěrečné akce - ,,Noc s duchy aneb Spíme ve škole“. V pátek 19. 10. v 18.30 hodin přišlo 25 dětí z obou oddělení družiny do školy.

Úvod si zpestřily zpěvem oblíbených dětských písniček za doprovodu kytary Viléma Madunického, kterému tímto děkují. Poté si vyzdobily okna vlastnoručně vyrobenými svítícími duchy.

Největší atrakcí byla tajemná noční procházka k pomníku Bílé paní. Děti překonaly obavy z temného lesa a ,,vyzbrojené“ baterkami se mohly na vlastní oči přesvědčit o pravdivosti dolnopoustevenské pověsti – o zjevování ducha Bílé paní. Po návratu ke škole na děti čekal další úkol. Postupně po jednom vyšly do kopce k loučemi osvětlenému kostelíku, kde na ně čekal další duch. Děti za svou statečnost obdržely od ducha dáreček.

Pak už je čekalo velmi dobrodružné spaní ve spacáku v prostorách družiny a poté společná snídaně. Protože i ti největší strašpytlíci svůj strach přemohli bez jediné slzičky, získali všichni diplomy za odvahu od hodného školního ducha Duhoše a strašidýlkovou čokoládu. Děti odcházely nadšené z netradičních zážitků a tak doufáme, že se brzy sejdeme na další zajímavé akci pořádané školní družinou.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )