Dolnopoustevenský posel

Lidé využili možnosti svozového dne

Autor: (kal)

Šestého října se v Dolní Poustevně uskutečnil svoz nebezpečných odpadů. Lidé k ekologické likvidaci odevzdali 29 ks lednic, 28 ks televizorů nebo monitorů, 97 ks pneumatik, 150 kg drobného elektroodpadu a 80 kg obalů od látek, které jsou považovány za nebezpečný odpad.

Radnice děkuje všem občanům, kteří přivezli odpad v danou hodinu a zabránili tak vzniku nevzhledných shromaždišť odpadu na veřejných místech ve městě.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )