Dolnopoustevenský posel

Bydlíte zdravě? Neohrožují vás geopatogenní zóny?

Autor: rd

Odborní poradci přerovské firmy Renáta Šimová - ADAM provádějí v současné době mapování geopatogeních a ostatních škodlivých zón. Činí tak v rámci projektu „Zdravé bydlení“ i v Dolní Poustevně.

„Mapování probíhá formou bezplatného proměření geopatogeních zón v domácnostech, které se nám přihlásí. Naši odborní poradci provedou měření a vyplní protokol o stavu geopatogenních zón a zároveň poskytnou bezplatnou poradenskou službu, popřípadě navrhnou řešení,“ říká Renáta Šimová a dodává, že všichni poradci jsou vybaveni plnou mocí a na požádání jsou povinni ji předložit.

Uvedený projekt je zaměřen na zmapování a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus. „Z geologického pohledu se jedná o záření energie, která vychází ze země, kosmu, nebo se jedná o tzv. technické zóny - elektrosmog,“ pokračuje Šimová. „Na povrch se dostává v důsledku přírodních anomálií vyskytujících se v zemské kůře. Někdy ale za těmito anomáliemi stojí i lidská činnost. Důlní díla, podzemní šachty, kanály, kabelové štoly, vodovodní, plynová a jiná potrubí. Občas jsou tyto vlivy označovány jako dráždivé zóny“.

Více informací získají zájemci na www.adam-pr.cz nebo na telefonech 581 225 761, 776 708 133.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )