Dolnopoustevenský posel

Jak vidíte situaci v Lužické nemocnici?

Autor: Jiří Sucharda, Hlas severu

Požádali jsme MUDr. Ivana Suchardu, bývalého primáře gynekologicko - porodnického oddělení ve Varnsdorfu o vyjádření k situaci v rumburské Lužické nemocnici, se kterou v současné době úzce spolupracuje. Jak již víte i z jiných sdělovacích prostředků rumburská porodnice prožívá nepříjemný personální kolaps.

V rámci Šluknovského výběžku se jedná zhruba o 450 porodů za rok, což je 1,5 porodu denně. Není možné pro obor porodnictví bez gynekologie zachovat nějaké pracoviště ve výběžku, třeba například obnovit toto pracoviště v naší nemocnici ve Varnsdorfu za podmínky získání smlouvy s pojišťovnou? Jedná se nyní o technické a organizační zázemí?

„Zásadní problém je bohužel v personálu, technické zázemí je v rumburské nemocnici dostatečné - pro zajištění bezpečného chodu jen porodnicej jsou nezbytní minimálně dva kvalifikovaní lékaři (s pomocí externistů na služby) se zázemím operačního sálu, anesteziologa a možností krevních náhražek. Bez tohoto zajištění je řádná porodnice dnes již neakceptovatelná, protože neposkytuje standardní míru bezpečnosti plodu i matce.“

Je ve výběžku dostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu, schopného zajistit chod porodnického oddělení?

„Ano, je. Ale nejsou zde lékaři ochotní na takovém oddělení soustavně pracovat.“

Jak se projeví výpadek gynekologicko - porodnického oddělení ve Šluknovském výběžku? Může dojít k ohrožení zdraví rodiček? A kolik porodů je statisticky na poslední chvíli?

„Nikdo není dnes schopen kvalifikovaně posoudit celý dopad zrušení oddělení. Překotné porody se vyskytují, ale do roka jich je jen několik. K některým dojde doma, k některým v sanitce. Větší část takovýchto porodů se zatím dovezla do Rumburku, kde ženy promptně porodily. Lze očekávat, že při převozu rodiček do Děčína nebo České Lípy se jich více z těch dovezených na poslední chvíli přesune do kategorie porod mimo ústav. Ale číslo si netroufnu odhadovat. Pět, možná šest ročně? Očekávat se dá zvýšený nárok na služby RZS, protože rodiny, které svou rodičku dnes dovezou do Rumburku, se budou jednak častěji bát cesty, jednak budou chtít i ušetřit. mělo by to tedy vést k posílení služby RZS, protože při těchto převozech nemůže zůstat výběžek nepokrytý.“

Nastala by tato situace, kdyby gynekologicko - porodnické oddělení zůstalo v naší nemocnici, nebo se jedná o manažerské pochybení?

„Velmi těžká otázka i hypoteticky. Personální obsazení varnsdorfské nemocnice bylo slabé již v době jejího uzavření a nemohu odhadnout, zda by se bylo podařilo tady stabilizovat další nové lékaře. Navíc by se cílem útoku jistě stala nepřítomnost anesteziologa a transfúzního skladu v místě porodnice. Spoléhání se na celé dojíždějící týmy se ovšem ukázalo jako poněkud riskantní - hromadné výpovědi se opakují již třetím rokem. Chybou nejspíše bylo to, že po otevření nového oddělení v Rumburku nebyla žádná viditelná snaha navázat spojení českolipského týmu s místními lékaři. Ti se tak nijak nepodíleli na činnosti oddělení. Někteří ho bojkotovali stejně jako lékaři a vedení rumburské nemocnice bojkotovalo varnsdorfský personál. Manažerským pochybením byla asi kolizní akce bývalého vedení před rokem, kdy byl jednou částí vedení angažován nový adept na primáře, zatímco druhá část vedení podržela ve funkci místního adepta, který krátce na to, co získal oprávnění k výkonu funkce primáře, odešel. Nemohu ale říci s jistotou, že by to určitě dopadlo jinak. Jsem přesvědčen, že současné vedení už jen sklízelo plody toho, co se zaselo v minulých letech.“

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )