Dolnopoustevenský posel

V březnu jsme opravdu nezaháleli

Autor: (kšk)

Začalo se výletem do Babylonu v Liberci v neděli 18. března. Děti si mohly v Muzeu poznání procvičit nejen zručnost a obratnost, ale i logické myšlení. Po dobrém obědě jsme na tři hodiny využili atrakcí místního Aquaparku. Výletu se zúčastnilo 42 dětí od školky po žáky druhého stupně a čtyři pedagogičtí pracovníci, za finanční pomoci MěÚ, který uhradil autobusovou dopravu.

Od pondělí 19. do středy 21. března probíhala v prostorách MŠ humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. Nashromážděné věci byly svezeny autem do vagónů a poslány do Diakonie. Tam se sbírka třídí na humanitární pomoc u nás i zahraničí a nepoužitelné věci, které se dále zpracovávají k průmyslovým účelům. Na třídění a zpracování materiálu se podílejí lidé z okraje společnosti, propuštění z výkonu trestu, lidé bez domova a lidé těžko umístitelní na trhu práce. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, díky nimž se dostane materiální pomoci a doufáme, že se opět v příští sbírce připojíte.

Jako poslední, leč pro všechny zúčastněné nejatraktivnější, byla akce s názvem „Noc s Andersenem“, do které jsme se již po sedmé připojili. Třicet malých nocležníků (děti ze školky a prvňáčci) si ve školce zatančilo, zasoutěžilo, poslechlo pohádku „O rybáři“ v podání pana Sadovského. Po pohádkové pizze, kterou nám upekl tatínek Vošický za vydatné pomoci kuchařinek z MŠ, jsme se vydali do tajemného světa mimozemšťanů, abychom zachránili svět před vymizením pohádek. S dobrým pocitem záchrany jsme se vrátili do školky, uložili do postýlek a četli a četli a četli až do usnutí. Snad se děti pobavily a k pohádkám a čtení si najdou cestu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )