Dolnopoustevenský posel

Pošlete nebezpečné odpady z města pryč

Autor: rd

EKO servis Varnsdorf, a. s. a město Dolní Poustevna organizují v sobotu 5. května 2007 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Domácnosti se tak budou moci zcela bezplatně zbavit například olejů, barev, lepidel, rozpouštědel, zářivek, mrazáků, lednic, televizorů, obalů chemikálií, akumulátorů, baterií, pneumatik, zaolejovaných nebo barvami znečištěných textilií atp. Odpad bude možné na určených stanovištích předat jen osobně a jen v danou hodinu svozu.

V Horní Poustevně se místem předání nebezpečného odpadu stane prostor odbočky na Karlín u čerpací stanice JRP a svoz se tam uskuteční v době od 8 do 8.15 hodin. V Dolní Poustevně budou mít lidé k dispozici dvě stanoviště: první před sběrnou Severočeských sběrných surovin v době od 8.20 do 8.55 hodin a druhé v prostoru u letadla před č. p. 1 (bývalý sklad Centroflor) v době od 9 do 9.15 hodin.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )