Dolnopoustevenský posel

Od května platí nový ceník

Autor: (mat)

Zastupitelstvo města Dolní Poustevny schválilo ceník za svoz a odstraňování komunálního odpadu z domácností na území města. Ceník vstoupí v platnost 1. května 2007. A kolik tedy za svoz a likvidacim odpadu zaplatíme?

Majitelé nádob o objemu 110 a 120 l s nasmlouvaným odvozem jedenkrát týdně 920 korun, s odvozem jedenkrát za čtrnáct dní 520 korun. Majitelé nádob o objemu 240 l s odvozem jedenkrát týdně 1 720 korun, s odvozem jedenkrát za čtrnáct dnů 1 030 korun. Majitelé kontejneru o objemu 1 100 l s odvozem jedenkrát týdně 6 500 korun, s odvozem jedenkrát za čtrnáct dnů 3 400 korun. Cenu PE pytle na směsný komunální odpad o objemu 110 l, stanovil ceník na 45 korun za kus.

Fyzická osoba (občan) uhradí cenu vždy za vybraný a dohodnutý druh svozu a období. Po zaplacení úhrady obdrží pololetní známku potvrzující oprávněnost ke svozu odpadu z domácností, kterou vylepí na odpadovou nádobu.

A ještě upozornění. V ceně známky je zohledněno i delší časové období. Jinými slovy: je tam započten jeden vývoz navíc.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )