Dolnopoustevenský posel

Změnil se ceník užívání hrobových míst

Autor: rd

Zastupitelstvo města Dolní Poustevny schválilo počátkem dubna nový ceník veřejného pohřebiště. Zásadní změnou v něm prošlo především stanovení ceny. Ta se nyní určuje nájmem jednoho metru čtverečního za rok užívání. Jednotková cena tohoto nájemného byla stanovena ve výši 26 korun. Uvedená cena vychází z platného zákona o pohřebnictví.

Nový výpočet ceny pronájmu hrobového místa bude proveden pouze novým nájemcům a posléze těm, kterým skončí pětiletý cyklus pronájmu. Zbývající nájmy budou vypočítávány podle původní metodiky.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )