Dolnopoustevenský posel

Číslo 4/2007

Autobusy, autobusy a ještě jednou autobusy
Krátce
Velkošenovská pohotovost: Co s ní bude dál?
Výplatu příspěvku zastupitelé zastavili
Nepotřebujete povolení pro nakládání s vodami?
Zájemci mohou domov důchodců i navštívit
Účastníci kurzu navštívili německé policisty
Podpořte petici Spolku pro obnovu venkova ČR
Stavba začne 1. května 2007
Než zapálíte starou trávu ...
Nezaměstnanost v Dolní Poustevně - 11,92 %
Šest prvních letošních kroků na cestě za penězi
Úřad práce nemá na „VPP“ peníze
Letošní rozpočet dosáhne výše 23 310 000 Kč
Krátce z fotbalového dění
Letos stříbro, příští rok už prvenství?
Sphere Cup pro suveréna z Dolní Poustevny


WWW podobu časopisu vytvořila a na Internet umístila
firma INTERDATA Rumburk.

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )