Dolnopoustevenský posel

Distribuce daňových složenek letos jinak

Autor: Ing. Jitka Růžičková, ředitelka FÚ

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, nikoli jednotlivými finančními úřady.

Má-li poplatník daně z nemovitosti více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti různých správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky budou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daňové povinnosti, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.

Má-li poplatník daně z nemovitosti nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně. Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje na složenky za jednotlivé finanční úřady předány v předstihu tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny v dostatečném předstihu s ohledem na první termín splatnosti daně z nemovitostí, který je do 31. 5. 2008. Je proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daňovou povinností a částkou již uhrazenou.

Pro platbu daňové povinnosti u každého z dotčených finančních úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000,- Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinost vyšší než 5 000,- Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000,- Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31. 1. 2008 a v něm vypočtená daň se liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové povinnosti poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim budou složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí jednotivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Úřední hodiny pro podání daňového přiznání fyzických osob

10. - 21. března 2008 (po, st od 8 do 17 hodin; út, čt od 8 do 15.30 hodin; pá od 8 do 14.30 hodin). 25. - 31. března 2008 (pracovní dny od 8 do 18 hodin).

Z důvodu zajištění klientského přístupu budou pracovníci finančního úřadu zajišťovat úřední hodiny i na MěÚ ve Varnsdorfu a Šluknově ve dnech 17., 19., 26. a 31. března 2008 od 13 do 16.30 hodin.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )