Dolnopoustevenský posel

V Kinoclubu o bilinguální výchově

Autor: (böh)

29. až 30. března uspořádá Kinoclub Sebnitz - Dolní Poustevna konferenci na téma „Bilinguální výchova, dvoujazyčnost dětí i dospělých – šance, problémy, zkušenosti“.

Druhý den konference je určen široké veřejnosti, pozván je generální konzul ČR v Drážďanech a řada odborníků. Hlavním tématem je využití dvoujazyčnosti v předškolních a školních zařízeních, představení několika česko-německých sdružení v Sasku i v příhraničních oblastech, představení dvoujazyčných mateřských školek apod.

V závěru bude možné diskutovat, informovat se, poradit se s pedagogy i vědci, navázat kontakty. Využijme dvoujazyčného prostředí našeho příhraničí a nabídněme našim dětem tento vzácný dar!

Další akce Kinoclubu: Každou středu 16 až 18 hodin Babyclub Krteček. 7. března od 16 hodin: Velikonoční tvoření pro celou rodinu. 8. března od 15 hodin: taneční odpoledne, oslava MDŽ.

Více informací na vývěsních tabulích a dalších obvyklých místech.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )