Dolnopoustevenský posel

Letos bude město hospodařit s dvaatřiceti miliony

Autor: rd

Práce na přípravě rozpočtu města pro rok 2008 vrcholí. Potvrdil to starosta města Miroslav Jemelka. Uvedl, že návrh rozpočtu je opět koncipován jako vyrovnaný a jeho výše dosahuje v příjmové i výdajové části 32 334 000 korun. Definitivní podobu dá ale rozpočtu až příslušné zasedání zastupitelstva města.

O příjmy města se z největší části postarají daně a dotace. V úhrnu by měly městské pokladně přinést 21 048 000 Kč. Dalšími významnými příjmy by se měly stát prostředky plynoucí z financování (4 380 000 Kč), bytového hospodářství (4 900 000 Kč), lesního hospodářství (500 000 Kč), odpadového hospodářství (710 000 Kč), nebytového hospodářství (200 000 Kč), pronájmů a dalších poskytovaných služeb.

Naopak mezi nejvýznamnější položky výdajové části budou v letošním roce patřit: odvádění a čištění odpadních vod (2 330 000 Kč), rekonstrukce budovy MěÚ (2 000 000 Kč), práce na Karlínském rybníku (1 450 000 Kč), oprava tzv. školského domu (1 650 000 Kč), modernizace sociálního zařízení a výměna oken sportovní haly (450 000 Kč), rekonstrukce lávky u nádraží ČD (340 000 Kč), výměna plotu hřbitova na Markétě (300 000 Kč) a mnohé další.

V porovnání s návrhem loňského rozpočtu města má být ten letošní o 9 024 tisíc korun vyšší.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )