Dolnopoustevenský posel

Rok 2007: rozpočet byl vždy zachován jako vyrovnaný

Autor: Ing. Miroslav Jemelka, starosta města

Během roku bylo ke schválenému rozpočtu přijato pět rozpočtových opatření. Těmi byly jednak zohledněny významné odchylky, které se během roku u některých položek vyskytly, dále byly převedeny finanční prostředky mezi nečerpanými a překračovanými příjmovými a výdajovými položkami. Šlo zejména o opravy, projekty a služby.

Rozpočet byl vždy zachován jako rozpočet vyrovnaný. Schválený rozpočet ve výši 23 310 000 Kč byl postupně navýšen o 6 529 000 Kč na 29 839 tisíc Kč. Navýšení se skládalo především z dotace MMR ve výši 2 441 000 Kč (dětské hřiště), příspěvku Nadace ČEZ, který činil 2 170 000 Kč (dětské hřiště a Dům porozumění) a pak z těchto následujících položek: 223 000 Kč (Evropský fond pro ŽP, doplatek za rekultivaci skládek), 49 000 Kč (SFŽP, doplatek za rekultivaci skládek), 766 000 Kč (ÚP za VPP), 220 000 Kč (výtěžnost VHP), 132 000 Kč (KÚ Ústeckého kraje), 336 000 Kč Euroregion Labe (výuka NJ, loutkový festival), 192 000 Kč (transfery od obcí).

Dosažené výsledky v příjmové části rozpočtu dosáhly v porovnání s rokem 2006 úrovně 99,10 %. Pokles byl zapříčiněn především přijatými dotacemi od státních fondů (2 429 tisíc Kč) a KÚ Ústeckého kraje (1 864 tisíc Kč). Přestože v daňových příjmech ve skupině daně z příjmu fyzických osob ze SVČ došlo ke zvýšení o 1 594 000 Kč, u daně z přidané hodnoty o 319 000 Kč a v položce daně z příjmů právnických osob o 424 000 Kč, nedokázala tato navýšení udržet výši příjmů na úrovni roku 2006. Skupina nedaňových příjmů zaznamenala snížení o 514 000 Kč hlavně z příjmech z pronájmu. V oblasti kapitálových příjmů bylo dosaženo zvýšení o 1 639 000 Kč u prodeje nemovitosti a poskytnutého finančního daru.

Na straně výdajů došlo proti roku 2006 ke snížení na 73,94 %, kdy běžné výdaje poklesly o 383 000 Kč (opravy a služby na bytovém hospodářství). U kapitálových výdajů došlo k výraznému snížení, a to o 10 278 000 Kč. Týkalo se to zejména rekultivace skládek ve výši 6 036 000 Kč a dále stavebních úprav v Národním domě a v objektu školy.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )