Dolnopoustevenský posel

Krátce

Autor: rd
  • 1. února byl v Dolní Poustevně zprovozněn systém Czech Point. K 17. březnu bylo jeho prostřednictvím vydáno 10 výpisů z rejstříku trestů, 19 výpisů z katastru nemovitostí a jeden výpis z obchodního rejstříku.
  • K 29. únoru bylo v Dolní Poustevně bez práce 86 lidí. Míra nezaměstnanosti dosáhla 8,69 %.
  • Město Dolní Poustevna vydá u příležitosti oslav 90. výročení povýšení na město novou propagační skládanku. Vyjde v počtu 3 000 kusů a kromě mapky a textové části bude obsahovat i aktuální fotografie.
  • Knižní fond městské knihovny bude zase bohatší. Zastupitelstvo totiž uvolnilo 57 tisíc Kč na nákup knih a časopisů.
  • MěÚ v Dolní Poustevně upozorňuje občany a firmy, že už skončilo období vegetačního klidu. Nelze proto kácet dřeviny rostoucích mimo les. Stromy, které bezprostředně ohrožují život či zdraví lidí, nebo hrozí škodou značného rozsahu pokácet lze. V souladu s podmínkami příslušného zákona.
  • Generální ředitel firmy Elektrowin Roman Tvrzník poděkoval dolnopoustevenské samosprávě za spolupráci a za vytvoření podmínek pro bezplatné odkládání tzv. bílé elektroniky lidmi z Dolní Poustevny a okolí ve sběrném dvoře.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )