Dolnopoustevenský posel

Co jsme vypátrali březnu?

Autor: (rk)

Hned v úvodu budíž řečeno, že našeho pátrání se prozatím účastní 13 „detektivů“. A další se určitě přidají, neboť pravidla hry to připouštějí. 

Příjemným impulzem se stala i aktivita ředitele ZŠ a PŠ G. Pelechové v Dolní Poustevně Mgr. Miroslava Marka, který pozval jednoho z „otců“ pátrání Aleše Leksu do školy a vyzval ho, aby pro žáky a učitele připravil přednášku a výpravu za praktickými ukázkami dochované dolnopoustevenské historie. Až se tak stane, budeme vás o tom samozřejmě informovat. Ale teď už k výsledkům vlastního březnového pátrání.

  1. V Dolní Poustevně se můžeme dvakrát potkat s Bílou paní – v podobě pomníku a sochy. Uveďte, z jakého jsou materiálu, kde se nacházejí a co je na nich napsáno. Správná odpověď: Obě Bílé paní najdeme v blízkosti televizního převaděče. Mladší z nich je dřevěná socha, vznikla na 2. ročníku Mezinárodního studentského dřevařského sympozia v září 2006, autorem je Jiří Zajíček (údaje jsou z desky na soše). Starší je kamenný pomník, na němž je letopočet 1801 (zapsaný římskými číslicemi) a jméno CAROLO. Tyto nápisy souvisí s místní pověstí: Na statku jménem Friedelhof (dnes z něho stojí jen část – je to dům č. p. 15 v Lobendavské ulici) byli v roce 1801 ubytováni Švédové. Statkář měl velmi hezkou ženu a jeden z důstojníků, jménem Carola, se do statkářky zamiloval. Když však statkář zjistil, že Carola mu chodí za ženou, vyzval ho na souboj. Statkář bojoval s vidlemi a Švéd s píkou. Statkář byl silnější a zvítězil nad Švédem, který zde položil svůj život. Statkářka tam nechala, po smrti svého manžela, postavit pomník. Místu se říká „U bílé paní“, neboť dle pověsti tam občas statkářka v bílém rouchu naříká nad ztrátou svého milence.
  2. Některé naše ulice už mají své názvy výtvarně ztvárněné v podobě dřevěných soch. Uveďte alespoň 3 takové ulici a popište jejich sochu. Správná odpověď: Hraniční - obelisk, Hřbitovní - kříž, Komenského – bysta J. A. Komenského, K Rybníku – kánoe s veslem, Medová – včela na plástvi, Nad Parkem – stromy, na jejichž korunách jsou domy, Nádražní – lokomotiva a vagon, Potoční - mlýnek, Souběžná – rozbíhající se ulice s domy, U Kostelíka – věž kostelíka. Vyhlídková – rozhledna.
  3. V Dolní Poustevně bývalo kdysi přírodní divadlo. Kde stálo a kdy se v něm hrálo? Správná odpověď: Divadlo se jmenovalo Lesní tišina, umožňovalo návštěvu až 1 000 osob a postavil ho poustevenský divadelní spolek v roce 1936 v blízkosti Maxovy boudy (ta byla uvedena do provozu 15. 5. 1935 jako výletní restaurace). Po 2. světové válce už provoz nebyl obnoven.
  4. Kdy a proč vznikl Čtverec? Jak vypadá dnes, k čemu je využíván? Správná odpověď: Místo zvané Čtverec vzniklo po 2. světové válce, kdy došlo k vykácení celého prostoru. V roce 1955 tady myslivci postavili svou první chatu a střelnici. Roku 1957 byla dobudována nová střelnice - patnáctivrhačová baterie na asfaltové holuby. Protože si toto místo oblíbili občané Poustevny jako cíl svých procházek, bylo rozhodnuto postavit zde budovu, která by zajišťovala občerstvení, pěkné posezení a případně i kulturní program. Vyasfaltovala se silnice vedoucí ke Čtverci a  12. června 1966 byl slavnostně zahájen provoz výletní restaurace (vybudoval ji n. p. Centroflor). V roce 1980 dokončili myslivci stavbu své nové chaty. Dnes je zde v provozu restaurace, myslivecká chata i střelnice, významnými akcemi pořádanými na Čtverci jsou soutěže ve střelbě (Soutěž  tříčlenných družstev ve střelbě v dubnu, Velká cena Dolní Poustevny ve střelbě na baterie v srpnu, Závod ve střelbě do páté chyby v září), v květnu turistický pochod Severní stopa, který zde má tradičně svůj cíl, sraz Matýskářů v červenci a rockový festival v srpnu.
  5. Jaká turistická značka vychází z nádraží v Horní Poustevně? Kam vede? Správná odpověď: Modrá turistická značka vede přes Markétu do Lobendavy a dál, druhý směr jde přes Čtverec a Dolinu k vilémovskému kostelu,  na nádraží Mikulášovice dolní i střední až na Tanečnici.
  6. V blízkosti hraničního přechodu se nalézá barokní socha Piety, dolnopoustevenská památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Zjistěte, kdy vznikla, a popište, jak vypadá. Správná odpověď: Socha představuje plačící Pannu Marii, která drží ležící tělo Krista. Byla vytvořena anonymním kamenosochařským mistrem v duchu pozdního baroka v roce 1748. V roce 1845 byla renovována. V září 2004 byla socha převezena do Prahy do dílny pražského restauratéra akademického sochaře Ivana Hamáčka. Tento umělec našel při restaurování v Pietě schránku, ve které byl umístěn kousek dřeva. Podle Hamáčka šlo o zbytek kříže, který sousoší tohoto druhu mívají nebo je to pozůstatek kříže Božích muk, která v Dolní Poustevně stávala v místech, kde je sousoší umístěno. 19. prosince 2005 proběhlo slavnostní odhalení a vysvěcení zrestaurované sochy, která byla umístěna o pár metrů vzad do nově vybudovaného parčíku, aby se zmenšilo riziko poškození sochy v těsné blízkosti hlavní silnice.

Bonusová otázka: Náš nejbližší významnější kopec nazýváme Špičák. Jak se správně jmenuje? Jaká je jeho nadmořská výška? Z jaké je horniny? Co bylo kdysi a co je nyní na vrcholu? Správná odpověď: Špičák najdeme na mapě pod názvem Poustevník, jeho nadmořská výška je 455 m. Podklad vrchu je žulový, vrcholová kupa je z olivinického čediče, který se zde i těžil – na jihovýchodním svahu jsou vidět zbytky lomu. Pro obyvatele Nové Vísky býval vrchol Špičáku i cílem procesí, stával zde velký kamenný kříž. Dnes je zde jen malý žulový kvádr s letopočtem 1948. Také ke Špičáku se váže pověst – zájemci ji najdou na internetových stránkách soutěže (http://www.patranidp.cz). Také si zde můžete prohlédnout historické i současné fotografie některých míst, o kterých je naše pátrání.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )