Dolnopoustevenský posel

Pátrám, pátráš, pátráme - 4. kolo

Autor: (rk)

Vydejte se opět s námi po našem městečku, pátrejte v historii, choďte s očima otevřenýma a objevujte krásy i zajímavosti našeho domova. Tentokrát budeme u vody - zaměříme se na potoky, rybníky, mosty ap.

Otázky na duben:

  1. Za nádražím je několik rybníků. Kolik jich je a jak se jmenují? Zakreslete je schematicky a pojmenujte.
  2. Kolik dřevěných soch je v prostoru kolem Karlínského rybníka?
  3. Co je limnigraf a kde je v Dolní Poustevně?
  4. Vyberte si dva různě stavěné poustevenské mosty. Popište, kde jsou, a zapište nebo zakreslete, jak vypadají.
  5. Vodu z potoků využívala pro svou práci v minulosti i poustevenská papírna. Zjistěte, v které době byla v provozu a jak se jmenují zařízení poháněná vodou, která se zde používala při výrobě papíru .
  6. Najděte poustevenské vodojemy, popište jejich polohu a zjistěte rok, kdy byly vystavěny.

Bonusová otázka: Dolní Poustevnou protékají 2 potoky. Jak se jmenují? Kde pramení? Do kterého moře odvádějí vodu? Najděte alespoň 2 přítoky u každého z nich.

Své odpovědi doplněné jménem a kontaktem (adresa, telefon či e-mail, u žáků ZŠ stačí třída) můžete vhazovat do schránek v mateřské škole, na prvním i druhém stupni ZŠ, odesílat je můžete i elektronicky na adresu mailto:patrani.dp@seznam.cz. Uzávěrka dubnového kola je v pátek 25.dubna ve 14 hodin. Aktuální informace o soutěži najdete i na internetových stránkách http://www.patranidp.cz.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )