Dolnopoustevenský posel

Předškoláci a přeshraniční přátelství

Autor: Učitelky MŠ

12. března se sešly učitelky naší MŠ s paní Grosse a Petzold – učitelkami MŠ v Saupsdorfu, aby se společně zamyslely nad další vzájemnou spoluprací. O jazykový překlad se postaraly paní Bačkadyová a slečna Lustová.

Hovořilo se především o nových problémech spojených se vzájemnými návštěvami – nutnost cestovního pasu pro děti, rozvržení financí na následující obdob, termíny jednotlivých návštěv.

Na přeshraniční spolupráci obdržely naše mateřské školy od německé firmy BOSSCH částku v hodnotě 1 000 EURO. Osobní slavností předání  symbolického šeku proběhlo za účasti představitelů firmy, učitelek obou školek, dětí, zástupce Červeného kříže a překladatele přímo v prostorách firmy v Sebnitz.

Obě strany věří, že vyřeší ve prospěch dětí výše nastíněné problémy a naše spolupráce se bude i nadále rozvíjet a bude podnětná nejen pro děti, ale i pro nás učitelky.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )