Dolnopoustevenský posel

Na kolik vás letos přijde čtyřnohý miláček?

Autor: Vilém Madunický

Výše místního poplatku za chování a držení psa je letos stejná jako v roce minulém. Tedy 200 korun za každého psa. Připomínáme, že poplatek musí být zaplacen nejpozději 30. června. Poplatek se vztahuje na psy, kteří dosáhli věku tří měsíců.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, osoby s těžkým zdravotním postižením, dále držitelé průkazu ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů, osoby, kterým stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis a také osoby, které mají v držení psa se speciálním výcvikem. Důvod pro osvobození musí ale poplatník MěÚ prokázat.

Nezapomeňte svého psa řádně přihlásit, nebo odhlásit, protože podle obecně závazné vyhlášky jakoukoliv změnu, tzn. vznik, zánik poplatku z důvodu ztráty, darování, prodej psa, osvobození od poplatku ap. je majitel povinen oznámit MěÚ do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Závěrem připomínáme, že mezi dolnopoustevenskými majiteli psů je stále ještě několik dlužníků, kteří výše uvedený poplatek nezaplatili ani v loňském roce. Žádáme je proto o urychlené uhrazení tohoto dluhu.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )