Dolnopoustevenský posel

Čtyři aktuality z Dolní Poustevny

Autor: rd
  • Pracovníci Finančního úřadu Děčín přijeli do Dolní Poustevny zkontrolovat financování a vlastní organizaci práce při výstavbě multifunkčního sportovního hřiště za Národním domem. Nenašli žádné závady a konstatovali: „bez závad“!
  • Obec Lobendava pošle do pokladny MěÚ v Dolní Poustevně dvacet tisíc korun za práci, kterou tam v průběhu roku odvedou dolnopoustevenští hasiči. V loňském roce už v Lobendavě několikrát zasahovali. Při povodních, požárech, větrných kalamitách atp.
  • Odbor dopravy KÚ Ústeckého kraje oznámil, že od 30. 3. nebude jezdit autobusová linka č. 512 413 z Vilémova přes Karlín do Dolní Poustevny. Bude totiž odkloněna přes Lipovou a Lobendavu. Přes Karlín tak bude jezdit z Vilémova pouze ranní školní spoj linky č. 512 401. Odbor dopravy současně oznámil, že výrazným způsobem omezí zajíždění autobusů do Severní.
  • O opravu plotu hřbitova na Markétě se postará Pavel Šťastný. Učiní tak ve spolupráci s pracovníky VPP. Nový plot by měl být hotov do konce května.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )