Dolnopoustevenský posel

Svět bez Vánoc

Autor: Rew. Th. Lic. Jacek KOTISZ

Vánoce, to je čas, který je tak hluboce spojený s naším životem, tak hluboce, že si vůbec nepřipouštíme, jaké by to bylo, kdyby Vánoce neexistovaly. Je to pro nás tak jasné, jako pro dítě čokoláda: pokud se nad tím zamyslíme. Teprve když chybí, začíná se o tom přemýšlet. Ale přece jen, kdyby se Boží plán spásy člověka, kdyby nebylo lásky Boží k nám lidem, nikdy by Pán Ježíš nepřišel na svět, nikdy bychom my lidé, neslavili Vánoce. A to znamená, že smysl Vánoc je jedině ve spojení s Kristem Ježíšem, jeho narozením a příchodem na svět.

Zvláštní čas, ve kterém se připravujeme na příchod a oslavu vánočních svátků, se jmenuje Advent. Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie, církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Zvláštním časem přípravy na příchod Ježíše Krista jsou Roráty. Na tyto ranní adventní mše sv. bych Vás chtěl pozvat. Budou se konat každý pátek v 700. Zároveň bych Vás chtěl pozvat „na den duchovní obnovy“, který se bude konat v sobotu 13. prosince v místním kostele a který povede Th.Dr. Michael Slavík, generální vikář pražské diecéze.

Téma: "Můžeme se setkat s Pánem Ježíšem i dnes?"

Program tohoto setkání:
10.00 - 1. přednáška
10.45 - 2. přednáška
11.30 - Adorace (zároveň možnost přijmout svátost smíření pro zájemce
12.15 - Mše svatá s promluvou
13.00 - Pohoštění na faře

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )