Dolnopoustevenský posel

Dotace

Autor: Ing. Martin Kučera

Město odmítlo snížení podpory na výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu v Dolní Poustevně.

V průběhu roku jsme Vás informovali o postupném vývoji žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu v Dolní Poustevně, kdy v průběhu řízení o žádosti město splnilo všechny předpoklady k poskytnutí dotace na uvedený projekt. V měsíci říjnu město obdrželo od Státního fondu Životního prostředí dopis k další administraci projektu, ve kterém k velkému překvapení města byla dotace snížena ze 112,5 mil na 87 mil, z důvodu připojení nové infrastruktury na stávající. Město se vůči danému rozhodnutí odvolalo a zároveň vyvolalo jednání na SFŽP k dané problematice. Na základě tohoto jednání pak město zvážilo všechny možnosti, kdy jako nejpřijatelnější řešení zvolilo odstoupení od přiznané dotace a znovu podání dvou samostatných žádostí (voda a kanalizace), které již naplní požadavky na přiznání vyšší dotace, než současně přiznaná.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )