Dolnopoustevenský posel

Seminář

Autor: Eva Žáková

Ve dnech 14.11. - 15.11.2008 se v Kinoclubu Sebnitz-Dolní Poustevna (zadní vchod 9999, sál) uskutečnil ve velmi příjemné atmosféře seminář, a to za přítomnosti zajímavých a obětavých lidí. Na semináři účastníci hodnotili dosavadní akce pořádané v roce 2008, které byly zaměřené na česko-německou spolupráci. V této souvislosti musím zdůraznit práci s dětmi. Velmi oblíbená tzv. kreativní odpoledne pořádaná pro dospělé i pro ty nejmenší považuji za velmi úspěšná a současně také prospěšná. Neméně důležité byly ale také další akce - promítání filmů v Kinoclubu, rockové koncerty a sportovní utkání pro mládež. To vše za obětavé práce manželů Böhme a dalších nadšených lidí. Patří jim dík. Pro tyto činnosti je vždy takových lidí zapotřebí. Vydařily se i bezvadné výlety do našeho nedalekého okolí v Česko-saském Švýcarsku. Myslím, že řada lidí tato kouzelná místa, která jsou téměř „na dosah“ ani nezná. Důkazem byl i výlet uskutečněný v září. Do posledního místečka obsazený autobus a závěrečné nadšení lidí je toho, myslím, důkazem. Proto více podobných výletů! Nesmím také zapomenout na jazykové kurzy, o které je velký zájem. Forma výuky za přítomnosti Čechů a Němců (forma konverzace) je nejen zajímavá, ale i efektivní.

Účást na semináři také přijal pan Egon T. Lánský, který nabídl velmi zajímavou spolupráci právě s Kinoclubem v oblasti česko-německých projektů. Další spolupráce byla navázána s mateřským centrem Ulita z Mikulášovic. Jejich náplň, nápady a aktivita s dětmi a rodiči je obdivuhodná.

Přestože to byly poměrně dva náročné dny, myslím si, že měly velký význam pro další spolupráci mezi Čechy a Němci. Další naplánované aktivity Kinoclubu Sebnitz – Dolní Poustevna určitě přinesou všem lidem z blízkého i vzdálenějšího okolí, od těch nejmenších až po ty dříve narozené jen samé příjemné, zajímavé a užitečné poznatky.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )