Dolnopoustevenský posel

Zveme vás na mši svatou

Autor: Antonín Tobiška

Těšíme se na vás 24. prosince na těchto místech v tyto časy:
Lobendava: 20.00 hodin
D. Poustevna: 21.15 hodin
Mikulášovice: 22.30 hodin
Vilémov: 24.00 hodin - při této vlastní půlnoční mši bude zpívat Vilémovský chrámový sbor za doprovodu orchestru mši sv. od J. J. RYBY: „HEJ MISTŘE!“.

Mše svatá na 1. svátek vánoční - 25. prosince
D. Poustevna: 10.30 hodin

Na sv. Štěpána a ostatní sváteční dny do konce roku bude mše sv. v obvyklém pořádku, jak je běžné.

Vánoční mše od Již J. Ryby zazní dále ve stejném provedení dne 28. 12. 2008 od 15.00 hodin v kostele v Doubicích a téhož dne pak ještě od 18.00 hodin v kostele ve Šluknově.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )