Dolnopoustevenský posel

Poděkování

Autor: uvedeni níže

Děkuji touto cestou Městskému úřadu v Dolní Poustevně za přání, dárek a návštěvu u příležitosti mého životního jubilea 80. let.

Schwarzová Margita

 

Poděkování starostům obcí

Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem starostům jednotlivých obcí Šluknovského výběžku za přízeň a podporu při snaze získat u Všeobecné zdravotní pojiš´tovny povolení k zaměstnání druhé fyzioterapeutky na rehabilitaci ve Vilémově.

Vzhledem k tomu, že se neztotožňujeme s názorem, že pouze ve městech je dostupná kvalitní péče, jsme rády, že jejich snaha nám umožní využít nových metod a přístupů v péči o jednotlivé paciety tak, jak je to ve větších městech běžné. Doufáme, že omlazením kolektivu terapeutek při zachování vysokého stupně kvalifikace udržíme krok s trendem moderní fyzioterapie.

Věříme, že pomoc zmíněných starostů bude odměněna zkvalitněním a větší dostupností rehabilitační péče, která je pro osoby trpící boletí nebo pohybovým omezením tolik důležitá.

Děkujeme!

Bohuslava MOŠOVSKÁ
Mgr. Jitka VEJRAŽKOVÁ

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )