Dolnopoustevenský posel

Poděkování za spolupráci v roce 2008

Autor: Martina Böhme

Kinoclub Sebnitz – Dolní Poustevna jako česko – německé vzdělávací a kulturní sdružení nabízelo v roce 2008 aktivity pro všechny věkové kategorie obyvatelstva – děti předškolní i školní, mládež, dospělé a hlavně také – pro rodiny s dětmi. V roce 2008 se jednalo např. o následující činnosti:

 • vzdělávací odpoledne pro předškolní děti
 • tvořivá odpoledne pro dospělé a pro rodiny s dětmi
 • turistické výlety pro celou rodinu
 • promítání pohádek pro děti s doplňující kreativní, taneční či hudební aktivitou
 • hudební a taneční odpoledne pro děti s jejich rodiči
 • jazykové kurzy němčiny pro dospělé
 • koncerty pro mládež (čs.-něm.)
 • fotbalová zápolení pro mládež (čs.-něm.)
 • promítání dokumentárních filmů pro dospělé spojené s diskuzemi
 • taneční odpoledne pro dospělé
 • semináře na téma bilinguální výchova či česko-německá spolupráce apod.
 • Většina kulturních akcí byla určena pro české i německé obyvatelstvo a jejich cílem bylo odbourávání existujících silných předsudků vůči sousednímu národu a přispívání k harmonickému spolužití občanů měst Dolní Poustevna i Sebnitz (což je velmi důležité předně u mládeže a u dětí, kt. se tak seznamují nejen s cizím jazykem, ale i s tradicemi a zvyky německých sousedů a tím se také nenuceně učí být tolerantní vůči ostatním, získávají větší všeobecný přehled a dokáží se také lépe prosadit při uskutečňování jejich dalších studijních plánů.

  Na tomto místě bych jménem Kinoclubu chtěla srdečně poděkovat všem organizátorům, sympatizantům, sponzorům (zejména paní Holcové) i zástupcům města Dolní Poustevna za podporu, protože hlavně díky Vám se nám společně podařilo zrealizovat vydařené a přínosné akce!!! A přestože je příprava ne vždy jednoduchá a téměř vždy časově velmi náročná, spektrum aktivit i jejich počet zvyšujeme a právě Vaše slova díků a uznání i rozzářené dětské oči a spokojený úsměv na tváři nám dodává sílu!

  Všem občanům Poustevny i okolí přejeme krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a štěstí v příštím roce!!!

  Zpět k článkům


  Poslední aktualizace:
  ©1998, Interdata Web Team (e-mail )