Dolnopoustevenský posel

Krátce

Autor: rd
  • Poslední aktuální údaje z Úřadu práce: v Dolní Poustevně je bez práce 84 lidí. Práci hledá 46 žen a 38 mužů. V procentuálním vyjádření to znamená, že míra nezaměstanosti u nás dosáhla 8,48 %.
  • Dolní Poustevna obdržela 20 tisíc Kč z rozpočtu mikroregionu Sever. Peníze použije na přípravu oslav 90. výročí povýšení na město, které se uskuteční 12. a 13. září 2008. Program oslav přineseme v příštím vydání.
  • Oddělení klinické biochemie Lužické nemocnice v Rumburku muže počítat s 12 tisíci korunami, kterými město Dolní Poustevna přispěje na nákup biochemického analyzátoru. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na základě žádosti vedení zmíněného oddělení.
  • Palivové dřevo z městských lesů mohou lidé z Dolní Poustevny samozřejmě těžit. Musejí se ale předtím domluvit se správcem městských lesů (p. Brynda), popř. s pracovníky odboru správy majetku MěÚ.
  • Upozornění pro držitele Osvědčení profesní způsobilosti řidiče - držitelé jsou povinni nejpozději do 1. 10. 2008, pokud platnost osvědčení nekončí dříve, podat žádost o vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče. Více informací na webu Ministerstva dopravy ČR.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )