Dolnopoustevenský posel

Co jsme vypátrali v červnu

Autor: (rk)

Přinášíme správné odpovědi na otázky naší vědomostní soutěže z minulého vydání Poustevenského posla.

  1. Kde stála první poustevenská kaple ? Co je nyní v těchto místech? Správná odpověď: Kaplička stála v dnešní zahradě u Andresů. Na jejím místě byl později postaven kříž s nápisem „Na památku zde stojící kapličky, která byla v roce 1768 postavena, v roce 1858 exsekrována a roku1868 zrušena.“
  2. Náš kostel v Lobendavské ulici: Kdy byl položen základní kámen? Komu je kostel zasvěcen? Co jsou vitrážová okna a kolik jich je v kostele? Správné odpovědi: Položení základního kamene se uskutečnilo 4. května 1854. Slavnostní vysvěcení proběhlo 11. září 1855, kostel je zasvěcen Archandělu Michaelovi. Vitrážová okna jsou složená z různobarevných, výtvarně pojednaných skel spojovaných pomocí olověných pásků – v našem kostele jich je 15, v jednom je ale sklo zasazeno do dřeva.
  3. Navštivte tento kostel a zjistěte si: Jaká je výzdoba na stropě? Jakou technikou jsou vytvořeny obrazy jednotlivých zastavení křížové cesty na stěnách kostela (malba, plastika, rytina …)? Kolik zvonů je v současné době v kostelní věži? Správné odpovědi: Na stropě jsou obrazy osmi andělů a čtyř evangelistů. Zastavení křížové cesty jsou barevné plastiky z cihlářské hlíny. Ve věži je nyní jen jeden malý zvon. Jejich počet se během historie měnil (28. srpna 1917 musely být kostelní zvony odeslány k roztavení, v roce 1921 byly díky sbírce pořízeny a vysvěceny tři nové zvony, během 2. světové války byly zvony opět použity na vojenské účely – při jejich snímání došlo k poškození schodu před vchodovými dveřmi). Po odvezených zvonech zbylo ve věži celkem sedm ocelových srdcí.
  4. Kostelík: Kdy a proč se začalo se stavbou tohoto kostela, když už v obci kostel stál? Proč nebyl dokončen? Správné odpovědi: Základní kámen byl položen 1. 11. 1937, důvodem ke stavbě byla víra - kostel je evangelický. Stavba byla zahájena, i když nebyl k dispozici plánovaný obnos peněz. Následující historické události práce na kostele přerušily. Po válce byla většina evangelíků - Němců odsunuta a tak už nebyl důvod k dostavbě kostela.
  5. Hřbitovy: Kde měla Poustevna původně hřbitov? Kolik hřbitovů je v současnosti v katastru obce a kde leží? Správné odpovědi: Do roku 1810 se pohřbívalo v Lobendavě. V letech 1810 – 1876 byl používán hřbitov na místě, kde dnes stojí mateřská škola a její zahrada (v roce 1905 byl srovnán a využíván tělovýchovnou jednotou jako hřiště na kopanou). Od roku 1876 máme hřbitov na Šenberku. V současné době jsou hřbitovy tři: v Dolní Poustevně, na Markétě a na Nové Vísce.
  6. Kaplička na Markétě: Komu je zasvěcena? Kolik je schodů ke vchodovým dveřím? Jaká jsou boční okna – románská nebo gotická? Správné odpovědi:

Kaple je zasvěcena Marii Mercedes. Venkovních schodů je pět. Boční okna jsou gotická, přesněji pseudogotická.

Bonusová otázka: V naší obci stojí letadlo. Od kdy tu je a jak se do Dolní Poustevny dostalo (vzduchem, po vodě, po silnici nebo po železnici)? Jakého typu je toto letadlo? Nakreslete nebo popište znak/znaky umístěné na jeho trupu. Správná odpověď: Letadlo naposledy vzlétlo v roce 1982, k nám ho přivezli v roce 1984 z Hradce Králové. Cestu absolvovalo po silnici - s odmontovanými křídly na korbě nákladního auta. Jedná se o MIG 15. Na jeho trupu je městský znak Pardubic.

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )