Dolnopoustevenský posel

Poděkování

Autor: uvedeni níže

Chtěla bych touto cestou poděkovat Městskému úřadu v Dolní Poustevně za předaný peněžitý dar a blahopřání při příležitosti mého životního jubilea.

Libuše Konopíková

Děkuji Městskému úřadu v Dolní Poustevně za blahopřání a dar k mému životnímu jubileu.

L. Kateřiňák

Devátá třída ZŠ v Dolní Poustevně by ráda prostřednictvím Poustevenského posla poděkovala sponzorům (Bílý Lotos, restaurace Kino, Z. Bašta, R. Holcová ml. a st., Z. Vymer, L. a I. Chmelíková, Andy, M. Soldátek, město Dolní Poustevna), kteří pomohli uskutečnit školní výlet ve dnech 12. a 15. 6. ve Vesci pod Kozákovem. Dále bychom chtěli poděkovat organizátůrům školního výleti (D. Čepelové, A. Salabovi a M. Pavlovičovi), díky kterým jsme poznali krásy Českého ráje.

Žáci 9. tř. ZŠ

6. června došlo v Lobendavě k požáru transformační stanice a následnému výpadku elektrické energie. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se přičinili o znovuobnovení dodávek ještě tentýž den. Poděkování partě EMS Jiřího Píši pod vedením Ladislava Rakušana, dále hasičskému sboru Šluknov a Dolní Poustevna.

Lenka Hausdorfová, starostka obce

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )