Dolnopoustevenský posel

Máte zaevidované své chovy přežvýkavců, koní a prasat?

Autor: rd

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj upozorňuje chovatele přežvýkavců, koní a prasat (platí i pro jedno zvíře) na povinnost zaevidovat svá hospodářství s chovem přežvýkavců u pověřené osoby. Chovatelé tak měli učinit do 15. 12. 2007 a pokud se tak nestalo, vystavují se postihu až padesátitisícové pokuty.

KVS upozorňuje na tuto skutečnost z důvodu platnosti mimořádných veterinárních opatření, kterým se povoluje zavedení očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 na území ČR u zvířat určených k obchodování v rámci EU nebo k vývozu do třetích zemí. Z důvodu předcházení možných komplikací souvisejících s uvedeným onemocněním vyzývá KVS všechny chovatele k neprodlenému zaevidování svých chovů.

Adresy pověřených osob: Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Hradištko 123, 252 09 Hradištko, tel. 257 896 444, fax 257 740 491, e-mail: cmsch@cmsch.cz (pro skot, ovce, kozy a prasata).

ÚEK ČR, Hřebčín Slatiňany, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 135-7, fax 469 319 876, e-mail: info@uek.cz (pro koně).

Zpět k článkům


Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )