Dolnopoustevenský posel

Číslo 8/1999

Stát podpoří opravy bytového fondu autor red
Centrum volného času opět na evropské scéně autor red
Akcie prodat či ponechat? autor red
Výprava za pokladem Českého ráje autor Věra Madunická, Vilém Madunický
Letem světem autor red
Není penze jako penze autor red
Návštěva autor red
Připomínky k zadání pro územní plán města (II.) autor Antonín Tobiška
Pele - mele autor red
Společenská kronika autor red
Poděkování autor red
Oční ordinace ve Šluknově opět otevřena autor red
Vodník Cup 99 autor J. Adolf a E. Moravcová
Mladí hasiči olympijsky už po čtyřiadvacáté! autor red


WWW podobu časopisu vytvořila a na Internet umístila
firma INTERDATA Rumburk.

Poslední aktualizace:
©1998, Interdata Web Team (e-mail )